Opłaty- ceny usług

Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Walewicach ustalana jest w decyzji administracyjnej wydanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej z późn. zm. art. 51b ust. 1.
Odpłatność jest ustalana w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późn.zm.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2016 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 301
08 lutego 2016 11:05 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
08 lutego 2016 11:05 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.