Nasi użytkownicy

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
1) przewlekle psychicznie chorych,
2) upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
3) wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2016 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 247
08 lutego 2016 11:04 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
08 lutego 2016 11:04 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.